МОДУЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

12

МОДУЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

До змістового модулю І

„Витоки української культури та її розвиток у період княжої та литовсько-польської доби”

Варіант 1

1. Більше 1 тис. поселень, так званих протоміст з населенням 10-15 тис. чоловік, що існували на території сучасної України, характерні для:

1. Трипільської культури

2. Кіммерійців

3. Скіфів

4. Сарматів

2.Життєписи, присвячені князям і ченцям-подвижникам, відносилися до:

1. Філософсько-богословської публіцистики

2. Повчальної літератури

3. Агіографічної літератури.

3.Першою кам’яною культовою спорудою в Київській Русі були:

1. Софіївський собор

2. Десятинна церква

3. Золотоверхий Михайлівський собор.

4. Ювелірні вироби, що являли собою узори з тонких металевих ниток, є технікою:

1. Скані

2. Зерні

3. Перегородчастої емалі.

5. Одна із найдавніших пам’яток давньоруської архітектури – Софіївський собор збудований:

1. Володимиром Великим

2. Ярославом Мудрим

3. Володимиром Мономахом.

6. Засновником Києво-Печерського монастиря є:

1. Агапіт

2. Никон

3. Преподобний Антоній.

7. Засновником лікарської цілительної справи на Київській Русі вважають:

1. Никона;

2. Феодосія Печерського;

3. Агапіта.

8. Перший вищий навчальний заклад в Київській Русі називався:

1. Університет Святого Володимира;

2. Львівська Ставропігія;

3. Школа книжного вчення.

9.Ректором Болонського університету, професором Краківського університету був:

1. Павло Русин,

2. Юрій Котермак,

3. Станіслав Оріховський.

10.Після монголо-татарської навали на Київську Русь центр культурного життя українства перемістився в:

1. Галицько-Волинське,

2. Ростово-Суздальське,

3. Новгородське князівство.

11.Перші церковні братства були засновані в:

1. Києві

2. Острозі

3. Львові.

12.Повне видання Біблії церковнослов’янською мовою здійснив

1. Костянтин Острозький,

2. Петро Могила,

3. Єлисей Плетенецький.

13.Основною мовою навчання в Києво-Могилянській колегії була

1. українська

2. старослов’янська,

3. латинськамова.

14.”Пересопницьке євангеліє” перекладене у 1561 р. ченцями Пересопницького монастиря на Волині із старослов’янської мови на

1. польську,

2. українську,

3. литовську мову.

15.Хто із відомих українських письменників-полемістів був ченцем-відлюдником в одній із святих печер на славнозвісній горі Афон

1. Мелетій Смотрицький

2. Захар Копистенський

3. ІванВишенський.

Варіант 2

1. Під назвою яких стародавніх племен вперше згадуються східні слов’яни у письмових джерелах античних і вітчизняних авторів:1. Таври.

2. Алани.

3. Сармати.

4. Анти.

5. Венети.

6. Склавини.

7. Скіфи.

2. До язичницького пантеону Київської Русі належали:

1. Зевс.

2. Шива.

3. Мардук.

4. Хорс.

5. Велес.

6. Амон.

3. Колти - це:

1. Народ.

2. Знаряддя праці.

3. Духи полів.

4. Жіночі прикраси.

5. Раби.

6. Елемент вбрання воїна.

7. Букви слов’янської абетки.

4. Офіційне впровадження християнства в Київській Русі почалося за:

1. Князя Аскольда.

2. Княгині Ольги.

3. Князя Святослава.

4. Князя Володимира.

5. Князя Олега.

6. Князя Ігоря.

7.Князя Ярослава.

5. Перша кам’яна храмова споруда Київської Русі - це:

1. Софійський собор в Новгороді.

2. Успенський собор Києво-Печерської лаври.

3. Десятинна церква в Києві.

4. Троїцький монастир у Чернігові.

5. Софійський собор у Києві.

6. Спасо-Преображенський собор у Чернігові.

7. Кирилівська церква в Києві.

6. «Людину розумну» прийнято вважати:

1. Пітекантроп.

2. Сінантроп.

3. Дріопітек.

4. Кроманьонець.

5. Австралопітек.

7. Фетиш - це:

1. Чаклун.

2. Знаряддя праці.

3. Тип житла.

4. Божество.

5. Предмет, який наділений людьми надприродними властивостями.

8. Антропосоціогенез - це:

1. Процес розвитку тваринного світу.

2. Форма взаємодії природи і суспільства.

3. Процес виготовлення первісних знарядь праці.

4. Форма соціальної організації первісних людей.

5. Процес виникнення і становлення людини як істоти розумної і суспільної.

9. Першими сюжетами наскальних зображень були:

1. Боги.

2. Люди.

3. Тварини.

4. Рослини.

5. Орнаменти.

10. Піктографія - це:

1. Наукова дисципліна.

2. Художній стиль.

3. Малюнкове письмо.

4. Печерний живопис.

5. Жанр декоративного мистецтва.

11. Українським першодруком Івана Федорова була книга:

1. «Буквар».

2. «Апостол».

3. «Біблія».

4. «Євангеліє».

5. «Граматика».

6. «Києво-Печерський патерик».

7. «Четьї-мінеї».

12. «Лексикон Славеноросский» 1627 р. склав:

1. Інокентій Гизель.

2. Лаврін Зизаній.

3. Памва Беринда.

4. Іоаникій Галятовський.

5. Касіан Сакович.

6. Лазарь Баранович.

7. Семен Полоцький.

13. Разом з усім Військом Запорізьким вступив до Київського братства і допомагав братським школам гетьман:

1. Б.Хмельницький.

2. І.Виговський.

3. П.Конашевич-Сагайдачний.

4. П.Тетеря.

5. П.Дорошенко.

6. І.Самойлович.

7. І.Брюховецький.

14. Ктитор - це:

1. Музичний інструмент.

2. Керівник хорової капели.

3. Виборний голова братської школи.

4. Людина, що фінансує храмову споруду.

5. Козак, що наглядає за джурами.

6. Церковний староста.

7. Хатній вчитель.

15. Найперша українська азбука була надрукована у :

1. 1585 р.

2. 1591р.
3. 1596 р.

4. 1617 р.

5. 1619 р.

6. 1703 р.

7. 1721р.

Варіант 3

1. Під назвою яких стародавніх племен вперше згадуються східні слов’яни у письмових джерелах античних і вітчизняних авторів:

1. Таври.

2. Алани.

3. Сармати.

4. Анти.

5. Венети.

6. Склавини.

7. Скіфи.

2.Більше 1 тис. поселень, так званих протоміст з населенням 10-15 тис. чоловік, що існували на території сучасної України, характерні для:

1. Трипільської культури

2. Кіммерійців

3. Скіфів

4. Сарматів

3. Життєписи, присвячені князям і ченцям-подвижникам, відносилися до:

1. Філософсько-богословської публіцистики

2. Повчальної літератури

3. Агіографічної літератури.

4.Першою кам’яною культовою спорудою в Київській Русі були:

1. Софіївський собор

2. Десятинна церква

3. Золотоверхий Михайлівський собор.

5. Колти - це:

1. Народ.

2. Знаряддя праці.

3. Духи полів.

4. Жіночі прикраси.

5. Раби.

6. Елемент вбрання воїна.

7. Букви слов’янської абетки.

6. Офіційне впровадження християнства в Київській Русі почалося за:

1. Князя Аскольда.

2. Княгині Ольги.

3. Князя Святослава.

4. Князя Володимира.

5. Князя Олега.

6. Князя Ігоря.

7. Князя Ярослава.

7. Ювелірні вироби, що являли собою узори з тонких металевих ниток, є технікою:

1. Скані,

2. Зерні,

3. Перегородчастої емалі.

8. Одна із найдавніших пам’яток давньоруської архітектури – Софіївський собор збудований:

1. Володимиром Великим,

2. Ярославом Мудрим,

3. Володимиром Мономахом.

9. Перша кам’яна храмова споруда Київської Русі - це:

1. Софійський собор в Новгороді.

2. Успенський собор Києво-Печерської лаври.

3. Десятинна церква в Києві.

4. Троїцький монастир у Чернігові.

5. Софійський собор у Києві.

6. Спасо-Преображенський собор у Чернігові.

7. Кирилівська церква в Києві.

10. Засновником Києво-Печерського монастиря є:

1. Агапіт;

2. Никон;

3. Преподобний Антоній.

11. Перший вищий навчальний заклад в Київській Русі називався:

1. Університет Святого Володимира;

2. Львівська Ставропігія;

3. Школа книжного вчення.

12.Ректором Болонського університету, професором Краківського університету був:

1. Павло Русин,

2. Юрій Котермак,

3. Станіслав Оріховський.

13. «Лексикон Славеноросский» 1627 р. склав:

1. Інокентій Гизель.

2. Лаврін Зизаній.

3. Памва Беринда.

4. Іоаникій Галятовський.

5. Касіан Сакович.

6. Лазарь Баранович.

7. Семен Полоцький.

14.Повне видання Біблії церковнослов’янською мовою здійснив

1. Костянтин Острозький,

2. Петро Могила,

3. Єлисей Плетенецький.

15.”Пересопницьке євангеліє” перекладене у 1561 р. ченцями Пересопницького монастиря на Волині із старослов’янської мови на

1. польську,

2. українську,

3. литовську мову.

МОДУЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


7164969620970498.html
7165005602976701.html
    PR.RU™